7-Eleven 怪獸大學 隱藏驚嚇版毛毛大眼仔筆Buddies現身!

最近的怪獸大學熱, 連7-Eleven儲印花換公仔活動都以怪獸做主角, 除了10 款每間7仔都見到的怪獸大學和反斗奇兵筆Buddies 公仔, 其實尚有兩款隱藏驚嚇版, 當各位左計右計儲印花時, 也不要放過免費抽巨型大眼仔毛公仔的機會!